CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 19.11.2006
Junior I OPEN Štandard Počet párov: 6
Výsledková listina
Parametre súťaže
Štartovná listina
Hodnotenie kôl
Skating FINÁLE

Začiatok stránky

Výsledková listina

Č.P. Pár Klub/Štát Poradie
Finále
88. Koroliovas Silvestras / Butkaite Elmante Lithuania 1
86. Smotrov Andrey / Maltceva Ekaterina Russia 2
89. Ruzgaitis Jonas / Majeryte Greta Lithuania 3
85. Gujbus Sergio / Degau Daniela Romania 4
11. Savin Oleksey / Marumenko Valeria Ukraine 5
90. Agalarev Patrice / Karolina Blechová Slovakia 6

DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár


Začiatok stránky

Parametre súťaže

Názov súťaže: CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006
Druh súťaže: Junior I OPEN Štandard
Typ súťaže: Pohárová
Dátum: 19.11.2006
Usporiadateľ: KTC - Karloveské tanečné centrum,Bratislava
Zástupca usporiadateľa: Miroslav Balún
Miesto súťaže: PKO Bratislava,
Účasť v súťaži: SZTŠ , IDSF
Tanečná plocha: 13 x 22 m
Počet párov: 6 (5 zahr.)
Počet klubov: 5 (4 zahr.)
Postupový kľúč: 6
   
Vedúci súťaže:
Tajomník súťaže:
Inšpektor súťaže:
Konferenciér:
Hlavný sčitateľ:
Sčitateľ:
Hudobný doprovod:
   
Rozhodcovský zbor: A: Harold Drentht (Holandsko)
  B: Nenad Barac (Chorvatsko)
  C: Peter Foldházy (Maďarsko)
  D: Vladimir Smirnow (Poland)
  E: Vitautas Bankauskas (Litva)
  F: Sergeius Jefimenko (Lithuania)
  G: Ladislav Mrva (Bratislava)

DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár


Začiatok stránky

Štartovná listina

Č.P. Pár Klub/Štát
11. Savin Oleksey / Marumenko Valeria Ukraine
85. Gujbus Sergio / Degau Daniela Romania
86. Smotrov Andrey / Maltceva Ekaterina Russia
88. Koroliovas Silvestras / Butkaite Elmante Lithuania
89. Ruzgaitis Jonas / Majeryte Greta Lithuania
90. Agalarev Patrice / Karolina Blechová Slovakia

DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár


Začiatok stránky

Hodnotenie kôl

Č.P. WALTZ
ABCDEFG
TANGO
ABCDEFG
VALČÍK
ABCDEFG
SLOWFOX
ABCDEFG
QUICKSTEP
ABCDEFG
Suma Poradie Postup
11. 2555544 2545155 2554555 2454523 2455454 24.0 5
85. 4323455 4354234 3221242 3341342 3342245 16.0 4
86. 1431212 1431512 1332134 4532455 1511533 14.0 2
88. 3144321 3113421 5113321 1115131 5124111 7.0 1
89. 5216133 5222363 4445413 5223214 4233322 14.0 3
90. 6662666 6666646 6666666 6666666 6666666 30.0 6

DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár


Začiatok stránky

Skating FINÁLE

WALTZ
Č.P. A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Umiestnenie
11 2 5 5 5 5 4 4 0 1 1 3 7 --- 5
85 4 3 2 3 4 5 5 0 1 3 5 --- --- 4
86 1 4 3 1 2 1 2 3 5 --- --- --- --- 1
88 3 1 4 4 3 2 1 2 3 5(10) 7 --- --- 2
89 5 2 1 6 1 3 3 2 3 5(10) 5 --- --- 3
90 6 6 6 2 6 6 6 0 1 1 1 1 7 6

TANGO
Č.P. A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Umiestnenie
11 2 5 4 5 1 5 5 1 2 2 3 7 --- 5
85 4 3 5 4 2 3 4 0 1 3 6 --- --- 4
86 1 4 3 1 5 1 2 3 4(5) 5 --- --- --- 2
88 3 1 1 3 4 2 1 3 4(5) 6 --- --- --- 1
89 5 2 2 2 3 6 3 0 3 5 --- --- --- 3
90 6 6 6 6 6 4 6 0 0 0 1 1 7 6

VALČÍK
Č.P. A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Umiestnenie
11 2 5 5 4 5 5 5 0 1 1 2 7 --- 5
85 3 2 2 1 2 4 2 1 5 --- --- --- --- 1
86 1 3 3 2 1 3 4 2 3 6 --- --- --- 3
88 5 1 1 3 3 2 1 3 4 --- --- --- --- 2
89 4 4 4 5 4 1 3 1 1 2 6 --- --- 4
90 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 7 6

SLOWFOX
Č.P. A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Umiestnenie
11 2 4 5 4 5 2 3 0 2 3 5 --- --- 4
85 3 3 4 1 3 4 2 1 2 5 --- --- --- 3
86 4 5 3 2 4 5 5 0 1 2 4 --- --- 5
88 1 1 1 5 1 3 1 5 --- --- --- --- --- 1
89 5 2 2 3 2 1 4 1 4 --- --- --- --- 2
90 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 7 6

QUICKSTEP
Č.P. A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Umiestnenie
11 2 4 5 5 4 5 4 0 1 1 4 --- --- 5
85 3 3 4 2 2 4 5 0 2 4 --- --- --- 4
86 1 5 1 1 5 3 3 3 3 5 --- --- --- 3
88 5 1 2 4 1 1 1 4 --- --- --- --- --- 1
89 4 2 3 3 3 2 2 0 3 6 --- --- --- 2
90 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 7 6

Súhrn FINÁLE§9
Č.P. W Tg V Sf Q Suma Umiestnenie
11 5 5 5 4 5 24.0 5
85 4 4 1 3 4 16.0 4
86 1 2 3 5 3 14.0 2
88 2 1 2 1 1 7.0 1
89 3 3 4 2 2 14.0 3
90 6 6 6 6 6 30.0 6

§10
Č.P. 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 Umiestnenie
11              
85              
86   2( 3)         2
88              
89   2( 4)         3
90              

DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár